Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

start 2020/02/19 09:59 start 2020/05/12 09:46 τρέχουσα
Γραμμή 3: Γραμμή 3:
Προς το παρόν, το υλικό είναι λίγο αλλά **ανανεώνεται** συχνά και ελπίζουμε με τη δική σας **συμμετοχή** να επεκτείνεται συνεχώς! Προς το παρόν, το υλικό είναι λίγο αλλά **ανανεώνεται** συχνά και ελπίζουμε με τη δική σας **συμμετοχή** να επεκτείνεται συνεχώς!
 +
Γραμμή 41: Γραμμή 42:
  * Μικρή εισαγωγή στην [[Latex]]   * Μικρή εισαγωγή στην [[Latex]]
  * Σύντομος οδηγός εγκατάστασης [[archlinux_installation|Arch Linux]]   * Σύντομος οδηγός εγκατάστασης [[archlinux_installation|Arch Linux]]
-  * Νέος-α στο [[new_to_ubuntu|Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin)]];+  * Νέος-α στο [[new_to_ubuntu|Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa)]];
 
start.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/05/12 09:46 από chiossif