Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


topodata
Ελεύθερα δεδομένα υψομέτρου

Ο ιαπωνικός ιστοχώρος ASTER GDEM παρέχει σε όλο τον κόσμο ελεύθερα με γεωμετρική ανάλυση (DEM Resolution) 30m και υψομετρικό σφάλμα 7m (DEM Accuracy - St.Dev.).

http://www.gdem.aster.ersdac.or.jp/

βλ. και: http://www.topografoi.com/forum/index.php?topic=308

Δορυφορικές Απεικονίσεις LandSat
topodata.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/02/14 18:57 από 144.76.118.82