Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


qgis_mac

1.Εγκατάσταση του Quantum GIS (QGIS) σε MacOS

Στο συγκεκριμένο οδηγό θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εγκατάσταση του qgis σε περιβάλλον macOS, λαμβάνοντας υπόψιν την έκδοση που χρησιμοποιούμε καθώς και τα προαπαιτούμενα frameworks που θα χρειαστούν.

1.1 Αναγνώριση της Έκδοσης του MacOS

Αρχικά, πρέπει να γνωρίζουμε τι είδους λογισμικό έχουμε καθώς αυτό θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη σταθερότητα του προγράμματος.

Για να μάθουμε την έκδοση μας πατάμε πάνω στο “μήλο” του finder και επιλέγουμε About this Mac. https://www.dropbox.com/s/6rv0bz2vw2rqbrg/1.png

Στη συνέχεια εμφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο που παρουσιάζει την έκδοση που χρησιμοποιούμε. https://www.dropbox.com/s/43e6gl23ks52ii6/2.png

Αξίζει να σημειώσουμε πως η έκδοση 10.6 αντιστοιχεί στο SnowLeopard, η 10.7 στη Lion και η 10.8 στη Mountain Lion (που είναι και η τελευταία έκδοση).

Για την εγκατάσταση του QGIS οι εκδόσεις 10.6, 10.7 θεωρούνται οι πιο σταθερές, ωστόσο αν γίνει η απαιτούμενη εγκατάσταση των frameworks που θα περιγραφούν παρακάτω δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα ούτε στην έκδοση 10.8

1.2 Εγκατάσταση Απαιτούμενων Frameworks

Σαν πρώτο βήμα πρέπει να μπούμε στο επίσημο site του λογισμικού qgis και στη συνέχεια να πατήσουμε πάνω στην επιλογή download.https://www.dropbox.com/s/c2kxifpm6rm1x3m/3.png Στη συνέχεια θα μας εμφανιστεί μία σελίδα που θα περιγράφει τη διαδικασία εγκατάστασης για όλα τα δυνατά περιβάλλοντα. Ανατρέχουμε στην παράγραφο που περιγράφει τη διαδικασία για το MacOSX και πάμε στην παράγραφο 4.2 που λέει Master. Πατώντας πάνω στο link Kyngchaos_download οδηγούμαστε σε μία σελίδα που παρουσιάζει συνοπτικά τα απαιτούμενα frameworks καθώς και το αρχείο εγκατάστασης του qgis ( έκδοση 1.8.0-2). Να τονίσουμε πως δεν πατάμε το αντίστοιχο link της παραγράφου 4.1 καθώς απαιτεί ξεχωριστή εγκατάσταση των frameworks κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα, τουλάχιστον στην έκδοση Mountain Lion. Αυτό που θα δούμε πατώντας στο link της παραγράφου 4.2 είναι το παρακάτω:https://www.dropbox.com/s/9yergnyllm4n0av/4.png και https://www.dropbox.com/s/x3b0b1hjfd72lpw/5.png

Πατώντας στα link των frameworks που φαίνονται παραπάνω κατεβάζουμε τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση του qgis. Να τονίσουμε εδώ πως τα παραπάνω δεν είναι τα αναγκαία καθώς απαιτείται η εγκατάσταση ενός επιπλέον framework , το οποίο δεν αναγράφεται στη συγκεκριμένη παράγραφο. Για να κατεβάσουμε το προαναφερθέν framework πατάμε στο link other frameworks στην κατηγορία optional και κατεβάζουμε το GSL framework v1.15-2.https://www.dropbox.com/s/kw9vjp6rk0gnnk3/6.png και https://www.dropbox.com/s/modehznbmwwiv5u/7.png

1.3 Εγκατάσταση QGIS

Έχοντας ολοκληρώσει την εγκατάσταση των παραπάνω frameworks (τονίζουμε πως η προεγκατάσταση των frameworks είναι απαραίτητη και θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθεί αυτή η σειρά) κατεβάζουμε το qgis πατώντας πάνω στο link στην παράγραφο download.https://www.dropbox.com/s/64ot8t5mdlp7vhw/8.png Πρακτικά τώρα έχουμε τελειώσει με όλα τα δεδομένα που πρέπει να κατεβάσουμε από το επίσημο site της quantum και το μόνο που μένει είναι η εγκατάσταση του προγράμματος.Σε αυτήν την φάση δεν υπάρχει καμία ιδιαιτερότητα και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε πάνω στο αρχειο .dmg που έχει αποθηκευτεί στο φάκελο downloads. Η υπόλοιπη διαδικασία είναι όμοια με όλες τις άλλες εγκαταστάσεις που έχουμε κάνει και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες τους finder.

Παρατηρήσεις: Για την ομαλή εγκατάσταση και λειτουργία του προγράμματος είναι αναγκαία τα python ‘‘frameworks’’, τα οποία είναι ενσωματωμένα στις εκδόσεις του macOS. Πιο συγκεκριμένα, για να σιγουρευτείτε μπορείτε να γράψετε στο terminal (applications/utilities/terminal) python και λογικά θα σας εμφανίσει το αντίστοιχο μήνυμα αναφέροντας πως έχετε την έκδοση 2.7 as default για έκδοση Lion και Mountain Lion και την έκδοση 2.6 για Snow Leopard.

qgis_mac.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)