Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


latex

Τι είναι η LaTeX;

Η LaTeX είναι μια γλώσσα σήμανσης (markup language) καθώς και επεξεργαστής κειμένου για το τυπογραφικό πρόγραμμα TeX, η οποία βοηθά τους χρήστες της να επικεντρωθούν στο περιεχόμενο του κειμένου και όχι στην εμφάνιση του. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζει αυτόματα την μορφή του εγγράφου που παράγεται ανάλογα με τον τύπο του (άρθρο, έκθεση, βιβλίο κ.λπ.), τα διαστήματα και τα μεγέθη των γραμματοσειρών, την καλύτερη θέση για την τοποθέτηση των εικόνων μέσα στο κείμενο, τα περιεχόμενα και τις βιβλιογραφικές αναφορές. Επίσης, παράγει ειδικά μαθηματικά σύμβολα και απλοποιεί την συγγραφή πολύπλοκων μαθηματικών εξισώσεων.

Για να γίνουν όλα τα προηγούμενα, ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί διάφορες εντολές κατά την συγγραφή του εγγράφου. Για παράδειγμα, για να “καταλάβει” η LaTeX ότι ξεκινάει ένα καινούριο κεφάλαιο, ο χρήστης θα πρέπει να γράψει “\chapter{Όνομα Κεφαλαίου}”. ´Ετσι η LaTeX διαχειρίζεται κατάλληλα τον χώρο του κειμένου, την αρίθμηση των κεφαλαίων (και των υποκεφαλαίων) όπως και το μέγεθος και το στυλ της γραμματοσειράς. Υπάρχουν εκατοντάδες εντολές στην LaTeX, αλλά ουσιαστικά ο χρήστης πρέπει να θυμάται μόνο 5-10, επειδή οι υπόλοιπες είτε χρησιμοποιούνται σπάνια (και σχεδόν πάντα με copy/paste από άλλα έγγραφα) ή είναι σχεδόν αυτονόητες.

Παρακάτω ακολουθεί μια βασική παρουσίαση για το πως εγκαθιστούμε και χρησιμοποιούμε την LaTeX. Το άρθρο δεν έχει σε καμία περίπτωση στόχο την πλήρη παρουσίαση του αντικειμένου! Απλά παρέχει μια αρχική βοήθεια για την συγγραφή μιας τυπικής ακαδημαϊκής εργασίας.

Εγκατάσταση LaTeX

GNU/Linux

Σε Λειτουργικά Συστήματα GNU/Linux όπως Debian, Ubuntu ή Mint εγκαταστήστε το πακέτο “texlive-full” είτε από το Synaptic Package Manager (System → Administration → Synaptic Package Manager) ή από το Software Center (Applications → Ubuntu Software Center) είτε από το τερματικό (Applications → Accessories → terminal) με την εντολή:

  sudo apt-get install texlive-full

Οι χρήστες άλλων διανομών εγκαθιστούν το πακέτο texlive-full από τoυς αντίστοιχους package managers των διανομών τους.

Microsoft Windows

Κατεβάστε το .iso από τον ftp του ΕΜΠ και κατόπιν είτε γράψτε το σε ένα DVD ως “disc image” και μετά εγκαταστήστε το. Επιλέξτε την full εγκατάσταση, ώστε να εγκαταστηθούν όλα τα πακέτα, έτσι ώστε να μην έχετε προβλήματα στο μέλλον αν κάποια λείπουν.

Εγκατάσταση Texmaker

Εκτός από την LaTeX, θα χρε

latex.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/01/30 14:00 από 62.210.151.70