Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


geo-processing

Βλέπετε μια παλαιότερη έκδοση της σελίδας!


Εισαγωγή

H GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) είναι μια ελεύθερη βιβλιοθήκη (free software),που διαχειρίζεται γεωγραφικά δεδομένα. Η GDAL αποτελείται από δυο τμήματα: την GDAL που διαχειρίζεται raster δεδομένα και την OGR, η οποία διαχειρίζεται vector. Λόγω της ευρείας χρήσης της έχει μπει κάτω από την ομπρέλα του OSGeo (Open Source Geospatial Foundation). Η δύναμη της είναι τέτοια, που χρησιμοποιείται σε πολλά πακέτα GIS, τόσο ελέυθερου όσο και κλειστού/εμπορικού λογισμικού. Μερικά από αυτά είναι: Grass GIS, Quantum GIS, Google Earth, MapServer και ArcGIS.

Η βιβλιοθήκη είναι γραμμένη σε C, αλλά έχει μεταφερθεί και σε Python.

Εγκατάσταση σε Ubuntu 10.04

Καλό θα είναι να εγκατασταθεί όλο το αποθετήριο του UbuntuGis που παρέχει άμεση πρόσβαση σε διάφορα προγράμματα γεωγραφικού ενδιαφέροντος. Για να γίνει αυτό ανοίξτε ένα terminal (Applications → Accessories → Terminal) και δώστε τις παρακάτω εντολές:

 sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
 sudo apt-get update

Από δω και στο εξείς μπορείτε να προσθέτετε πακέτα από το UbuntuGis κατευθείαν από τον Synaptic Package Manager. Για να προσθέσετε την GDAL ανίξτε το Synaptic Package Manager και ψάξτε το αρχείο gdal-bin. Επίσης για χρήση στην Python προσθέστε και το αρχείο python-gdal.

GDAL module

Όπως αναφέρθηκε, το module διαχειρίζεται raster αρχεία, δηλαδή με απλά λόγια είναι χρήσιμο για την Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση! Τα είδη των αρχείων που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν όλα τα γνωστά αρχεία εικόνα (TIFF, Erdas, ERmapper κ.λπ.) και πολλά άλλα! Μια πλήρη λίστα με αυτά υπάρχει εδώ!

Module στην Python δεν είναι τίποτα άλλο από ένα αρχείο .py (αρχείο Python δλδ), το οποίοι περιέχει μέσα έτοιμες συναρτήσεις και κλάσεις, οι οποίες καλώντας τες κάνουν χρησιμα πράγματα. Τα modules πρέπει να κλήθούν στην αρχή του κάθε προγράμματος ώστε να είναι διαθέσιμο το περιεχόμενό τους. Για παράδειγμα, το math είναι ένα μαθηματικό module της Python και έχει μέσα διάφορες συναρτήσεις, οι οποίες είναι έτοιμες για χρήση και μας γλιτώνουν από υπολογισμούς (πχ η μετατροπή από rad σε degrees γίνεται από την συνάρτηση degrees(x)).

Το GDAL module αρθρώνεται σε κάποιες αυτόνομες συναρτήσεις και κάποιες κλάσεις, οι οποίες έχουν μέσα τους άλλες συναρτήσεις.

Άνοιγμα αρχείου

Προχωράμε αμέσως στο άνοιγμα ενός αρχείου. Έστω ότι έχουμε μια εικόνα .ers (ERMapper format) στο '/home/user/Desktop' με ονομα 'image1.ers'. Αυτό γίνεται σε 3 στάδια:

⇒ Κλήση των modules της GDAL.

⇒ Ενεργοποίηση των οδηγών (drivers) που είναι κατάλληλοι για το άνοιγμα του αρχείου .ers

⇒ Άνοιγμα αρχείου

Έτσι έχουμε:

 from osgeo import gdal
 from osgeo.gdalconst import *
 gdal.AllRegister()
 image=gdal.Open('/home/user/Desktop/image1.ers', GA_ReadOnly)

Ανάκτηση Βασικών Δεδομένων

Μπορούμε να πάρουμε κάποιες γενικές πληροφορίες για το αρχείο ως εξής:

Η συνάρτηση GetGeoTransform() μας επιστρέφει ένα tuple με τις συν/νες του πάνω αριστερά pixel, την γωνία στροφής της εικόνας κατα Χ και Υ άξονα καθώς και το μέγεθος του pixel (πάλι) κατά Χ και Υ άξονα. To tuple είναι ΠΑΝΤΑ της μορφής (Χ, μέγεθος pixel κατα Χ, στροφή κατα Χ, Υ, στροφή κατά Υ, Μέγεθος pixel κατά Υ). Παρατίθεται ένα πραγματικό output για μια τυχαία εικόνα:

 (219543.05899931892, 30.0, 0.0, 4407229.9912246773, 0.0, -30.0)

Η συνάρτηση GetTProjection() μας επιστρέφει ένα string με τα στοιχεία προβολής της εικόνας. Το output είναι αυτής της μορφής (για μια τυχαία εικόνα):

 'PROJCS["EGSA87",PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",23.99999882666041],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]

Τέλος οι μεθόδοι RasterXSize, RasterYSize και RasterCount μας επιστρέφουν τον αριθμό των pixels στον Χ και Υ άξονα και τον αιρθμό των καναλιών της εικόνας.

Από τα παραπάνω μπορούμε να συνθέσουμε ένα απλό πρόγραμμα, το οποίο ανοίγει μια εικόνα και μας επιστρέφει τα βασικά της στοιχεία:

 from osgeo import gdal
 from osgeo.gdalconst import *
 gdal.AllRegister()
 image=gdal.Open('/home/user/Desktop/image1.ers', GA_ReadOnly)
 print 'Pixel ston X aksona:', image.RasterXSize
 print 'Pixel ston Y aksona:', image.RasterYSize
 print 'Arithmos Kanaliwn:', image.RasterCount 
 print 'Geodetiko Datum:', image.GetProjection().split('"')[1]
 print 'Provoli:', image.GetProjection().split('"')[3]
 print 'Syntetagmenes panw aristerou pixel:', image.GetGeoTransform()[0], ',', image.GetGeoTransform()[3]
 print 'Strofi kata X kai kata Y:', image.GetGeoTransform()[2],',',image.GetGeoTransform()[4]
 print 'Diastaseis pixel kata X kai Y:', image.GetGeoTransform()[1],',',math.fabs(image.GetGeoTransform()[5])
geo-processing.1274727374.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)