Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ωτο2_2008

Θέματα Φωτογραμμετρίας ΙΙ

Σεπτέμβριος 2008

(1) Σε ποιές περιπτώσεις θα χρησιμοποιούσατε συνδυασμένη επίλυση αεροτριγωνισμού με μετρήσεις GPS; Σε ποιές περιπτώσεις θα αποφεύγατε τη χρήση της μεθόδου;

(2) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνθήκη συνεπιπεδότητας ως εξίσωση παρατήρησης στη συνόρθωση αεροτριγωνισμού με δέσμες; Αν ναι με ποιόν τρόπο; Για ποιό λόγο προτιμούμε να παίρνουμε ζεύγη σημείων στις άκρες του μπλοκ;

(3) Δίνεται ζεύγος Α/Φ κλίμακας 1:15000 με επικάλυψη 40%. ΄Εχουν μετρηθεί οι οριζοντιογραφικές συντεταγμένες τριών (3) σημείων με ακρίβεια 5cm και τα υψόμετρα άλλων πέντε (5) σημείων. Τα σημεία αυτά αναγνωρίζονται με σαφήνεια και στις δυο Α/Φ. Για την ευρύτερη περιοχή διαθέτουμε και δεδομένα LIDAR με πυκνότητα 5 σημεία/m2 τα οποία έχουν μετρηθεί με ακρίβεια 50cm. Γίνεται να προκύψει διάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1:5000 και με ποιον τρόπο;

(4) Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η οριζοντιογραφική ακρίβεια και από ποιούς η υψομετρική; Η ακρίβεια του ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου επηρεάζει την ακρίβεια της ορθοφωτογραφίας;

(5) Διαθέτουμε ένα ζεύγος δορυφορικών εικόνων IKONOS και ένα ζεύγος δορυφορικών εικόνων SPOT. Σε ποιά περίπτωση θα χρησιμοποιούσατε κλασματικά πολυώνυμα και σε ποιά περίπτωση αυστηρά μαθηματικά μοντέλα στη γεωαναφορά; Τι ποσοστό επικάλυψης έχουν οι εικόνες σε κάθε περίπτωση και ποιό ζεύγος θα χρησιμοποιούσατε για την απόδοση της περιοχής σε κλίμακα 1:5000;

ωτο2_2008.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/02/17 22:05 από 144.76.3.131