Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


γραμμική_άλγε_ρα_και_αναλυτική_γεωμετρία

Το μάθημα αυτό έχει να κάνει με τον κλάδο των μαθηματικών που ασχολείται κυρίως με την επίλυση πινάκων και τη θεωρία που αφορά στους πίνακες και άλλες ιδιότητες. Κομμάτι του μαθήματος είναι και οι χώροι-υπόχωροι, εξισώσεις επιπέδων, επίλυση συστημάτων με χρήση πινάκων κλπ.

Προηγούμενα θέματα

γραμμική_άλγε_ρα_και_αναλυτική_γεωμετρία.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)