Απαιτούμενο υλικό

  • Python Get it!
  • GDAL library (περιέχει το GDAL module για raster και το OGR module για vector) Get it!

Coming soon, stay tunned.

 
geo-processing_using_python_and_open_source_gis.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/05/07 14:25 από Sairin_Lote