Θέματα Φωτογραμμετρίας ΙΙ

Σεπτέμβριος 2009

(1) Αναφέρετε δυο περιπτώσεις στις οποίες θα χρησιμοποιούσατε φωτομηχανή με κανονικό φακό.

(2) Έχουν γίνει μετρήσεις με GPS στο αεροπλάνο και δίνονται οι επικαλύψεις και ο αριθμός των αεροφωτογραφιών. Υπό ποιές προυποθέσεις μπορεί να γίνει συνόρθωση με τη μέθοδο των δεσμών.

(3) Ποιά η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των συστημάτων LIDAR ή SAR και αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών εικόνων.
(δεν αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ LIDAR και SAR αλλά στη διαφορά αυτών με τις αεροφωτογραφίες και τις δορυφορικές εικόνες)
Ποιά τα πλεονεκτήματα των συστημάτων LIDAR και SAR έναντι των αεροφωτογραφιών και των δορυφορικών εικόνων.
Για τη λεπτομερή εξαγωγή του ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου σε μια πόλη θα χρησιμοποιούσατε συστήματα LIDAR ή SAR.

(4) Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η ακρίβεια των ορθοφωτογραφιών.
Ποιό θα είναι το μέγεθος της εδαφοψηφίδας για ορθοφωτογραφία κλίμακας 1:2000.
Ποιό θα είναι το βήμα κανάβου για το ψηφιακό μοντέλο εδάφους για την ίδια ορθοφωτογραφία.

(5) Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο των κλασματικών πολυωνύμων (RPC) για τη γεωαναφορά δορυφορικών δεδομένων. Η μέτρηση σημείων είναι:
α) απαραίτητη και γιατί
β) βοηθητική και σε ποιές περιπτώσεις
(πρέπει να απαντηθούν και τα δυο ερωτήματα)

 
ωτο2_2008.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/05/07 14:25 από Holly