Το μάθημα Υδραυλικές Κατασκευές περιέχει συνήθεις υδραυλικές κατασκευές όπως καταβαθμούς, θυροφράγματα, υπερχειλιστές, οχετούς κλπ.

Μετα-Πληροφορίες

Το μάθημα γενικά είναι απλό. Όλες οι ασκήσεις αντιμετοπίζονται μέσα στην τάξη και στο τελικό διαγώνισμα γράφουμε με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις ασκήσεις και προβλήματα που έχουν λυθεί στην τάξη.

 
ανοικτοί_αγωγοί_και_υδραυλικές_κατασκευές.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/05/07 14:25 από stardust