Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


topografoss

Βλέπετε μια παλαιότερη έκδοση της σελίδας!


Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε εναλλακτικό ελεύθερο λογισμικό που σχετίζεται με τη Σχολή και το επάγγελμα του Τοπογράφου γενικότερα. Συμπληρώστε τη λίστα.

Γενικά

 • OpenOffice Σουίτα γραφείου (κείμενα, λογιστικό φύλλο, βδ, παρουσιάσεις κλπ.)
 • GDAL - OGR Βιβλιοθήκες για μετατροπές μεταξύ διαφόρων raster (gdal) και vector (ogr) format
 • TOPS Επικοινωνία total station με υπολογιστή
 • Generic Mapping Tools (GMT) Λογισμικό για δημιουργία “presentation quality” γραφημάτων, διαγραμμάτων, κλπ. Χωρίς γραφικό περιβάλλον (GUI).
 • URBANSIM simulation system for supporting planning and analysis of urban development

Αριθμητική Ανάλυση

 • Octave αντίστοιχο του MatLab
 • Maxima αντίστοιχο της Mathematica

Στατιστική

 • R Πακετο για στατιστική

Ηλεκτρονική Σχεδίαση

 • ThanCad 2dimensional cad for engineers
 • DraftSight ελεύθερο για προσωπική χρήση (όχι ανοικτό), 2d cad, με native υλοποίηση σε windows, macosx και linux.

GIS

Ανώτερη Γεωδαισία

Φωτογραμμετρία

 • e-foto Ψηφιακός φωτογραμμετρικός σταθμός
 • fauccal An open-source toolbox in Matlab for fully automatic calibration of close-range digital cameras based on images of chess-boards
 • zpr Παραγωγή Ψηφιακής Ορθοφωτογραφίας
  Διπλωματική εργασία για την σύνταξη του λογισμικού zpr από τον Α.Τ.Μ. Στέφανο Νάτση

Συνορθώσεις

GPS/GNSS

 • GPS Toolkit (GPSTk) Πακέτο προγραμμάτων για επεξεργασία και ανάλυση παρατηρήσεων GPS
  • DDBase Εφαρμογή του GPSTk για επεξεργασία παρατηρήσεων GPS σε μία συχνότητα (L1 ή L2) και ακρίβεια μερικών εκατοστών
   Μάθημα θέμα που περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης του DDBase από τον Α.Τ.Μ. Παναγιώτη Τζαβάρα
 • Gamit/Globk Επιστημονικό πακέτο υψηλής ακρίβειας για επεξεργασία παρατηρήσεων GPS και την υλοποίηση πλαισίων αναφοράς
  Διπλωματική εργασία που περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης του Gamit/Globk από τον Α.Τ.Μ. Παναγιώτη Τζαβάρα

Πληροφορική-Προγραμματισμός

(geo)Databases

  • PostGis Δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης χωρικής πληροφορίας στην PostgreSQL
  • Οδηγός για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS [Συγγραφή: Νίκος Κολιός για την ΕΕΛΛΑΚ]
 • SQLite Self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
  • SpatiaLite Extension της SQLite για τη διαχείρηση χωρικών δεδομένων.

Αστρονομία

Δείτε επίσης

topografoss.1611630559.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2021/01/26 03:09 από 62.210.151.70