Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

topografoss 2016/12/02 19:29 topografoss 2017/03/30 07:09 τρέχουσα
Γραμμή 56: Γραμμή 56:
  * [[http://www.gnu.org/software/gama|Gama]]   * [[http://www.gnu.org/software/gama|Gama]]
  * [[http://roci.sourceforge.net/|Rocinante]]   * [[http://roci.sourceforge.net/|Rocinante]]
 +
Γραμμή 61: Γραμμή 62:
===== GPS/GNSS ===== ===== GPS/GNSS =====
  * [[http://www.gpstk.org/bin/view/Documentation/WebHome|GPS Toolkit (GPSTk)]] Πακέτο προγραμμάτων για επεξεργασία και ανάλυση παρατηρήσεων GPS   * [[http://www.gpstk.org/bin/view/Documentation/WebHome|GPS Toolkit (GPSTk)]] Πακέτο προγραμμάτων για επεξεργασία και ανάλυση παρατηρήσεων GPS
-    * [[http://www.gpstk.org/bin/view/Documentation/WebHome|DDBase]] Εφαρμογή του **GPSTk** για επεξεργασία παρατηρήσεων GPS σε μία συχνότητα (L1 ή L2) και ακρίβεια μερικών εκατοστών \\ [[http://dl.dropbox.com/u/1145682/DDBase_mathima_thema.pdf|Μάθημα θέμα]] που περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης του **DDBase** από τον Α.Τ.Μ. Παναγιώτη Τζαβάρα+    * [[http://www.gpstk.org/bin/view/Documentation/WebHome|DDBase]] Εφαρμογή του **GPSTk** για επεξεργασία παρατηρήσεων GPS σε μία συχνότητα (L1 ή L2) και ακρίβεια μερικών εκατοστών \\ [[https://www.dropbox.com/s/t94oizwasr7hism/DDBase_mathima_thema.pdf?dl=0|Μάθημα θέμα]] που περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης του **DDBase** από τον Α.Τ.Μ. Παναγιώτη Τζαβάρα
  * [[http://home.earthlink.net/~cwkelley|OpensourceGps]]   * [[http://home.earthlink.net/~cwkelley|OpensourceGps]]
  * [[http://www-gpsg.mit.edu/~simon/gtgk/|Gamit/Globk]] Επιστημονικό πακέτο υψηλής ακρίβειας για επεξεργασία παρατηρήσεων GPS και την υλοποίηση πλαισίων αναφοράς \\ [[http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/3269|Διπλωματική εργασία]] που περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης του **Gamit/Globk** από τον Α.Τ.Μ. Παναγιώτη Τζαβάρα   * [[http://www-gpsg.mit.edu/~simon/gtgk/|Gamit/Globk]] Επιστημονικό πακέτο υψηλής ακρίβειας για επεξεργασία παρατηρήσεων GPS και την υλοποίηση πλαισίων αναφοράς \\ [[http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/3269|Διπλωματική εργασία]] που περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης του **Gamit/Globk** από τον Α.Τ.Μ. Παναγιώτη Τζαβάρα
 
topografoss.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2017/03/30 07:09 από stardust