Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

start 2020/01/23 11:47 start 2020/05/12 09:46 τρέχουσα
Γραμμή 3: Γραμμή 3:
Προς το παρόν, το υλικό είναι λίγο αλλά **ανανεώνεται** συχνά και ελπίζουμε με τη δική σας **συμμετοχή** να επεκτείνεται συνεχώς! Προς το παρόν, το υλικό είναι λίγο αλλά **ανανεώνεται** συχνά και ελπίζουμε με τη δική σας **συμμετοχή** να επεκτείνεται συνεχώς!
 +
 +
Γραμμή 27: Γραμμή 29:
  * Μικρή εισαγωγή στην [[Python]]   * Μικρή εισαγωγή στην [[Python]]
  * Μικρή εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με [[OOPython]|Python]]   * Μικρή εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με [[OOPython]|Python]]
 +  * Μικρή εισαγωγή στην βιβλιοθήκη [[OpenCV]|OpenCV]] με Python
  * Μικρή εισαγωγή στο περιβάλλον της GNU/[[Octave]]: Χρήση και Προγραμματισμός :-)   * Μικρή εισαγωγή στο περιβάλλον της GNU/[[Octave]]: Χρήση και Προγραμματισμός :-)
  * Διαχείριση και επεξεργασία εικόνας στη γλώσσα προγραμματισμού [[C_Image_Processing|C]]   * Διαχείριση και επεξεργασία εικόνας στη γλώσσα προγραμματισμού [[C_Image_Processing|C]]
Γραμμή 39: Γραμμή 42:
  * Μικρή εισαγωγή στην [[Latex]]   * Μικρή εισαγωγή στην [[Latex]]
  * Σύντομος οδηγός εγκατάστασης [[archlinux_installation|Arch Linux]]   * Σύντομος οδηγός εγκατάστασης [[archlinux_installation|Arch Linux]]
-  * Νέος-α στο [[new_to_ubuntu|Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin)]];+  * Νέος-α στο [[new_to_ubuntu|Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa)]];
 
start.1579780070.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2020/01/23 11:47 από chiossif