Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

python 2020/01/09 13:54 python 2020/01/09 13:55 τρέχουσα
Γραμμή 160: Γραμμή 160:
**math.hypot(x, y)** **math.hypot(x, y)**
Επιστρέφει την υποτείνουσα των κάθετων πλευρών x και y. (καλό ε;) Επιστρέφει την υποτείνουσα των κάθετων πλευρών x και y. (καλό ε;)
 +
Γραμμή 173: Γραμμή 174:
**math.pow(x, y)** **math.pow(x, y)**
-Επιστρέφει το x^y. Εδώ να σχολιάσουμε ότι το y, ο εκθέτης, είναι πραγματικός αριθμός και η συνάρτηση αυτή κάνει αυτόν τον υπολογισμό με αναπτύγματα. Αν θέλουμε κάτι απλό όπως math.pow(x, 2) καλύτερα να το γράψουμε ((x)*(x)) ώστε, λόγω απλότητας, να είμαστε  πιο γρήγοροι αλλά και πιο ακριβείς. +Επιστρέφει το x^y. Εδώ να σχολιάσουμε ότι το y, ο εκθέτης, είναι πραγματικός αριθμός και η συνάρτηση αυτή κάνει αυτόν τον υπολογισμό με αναπτύγματα. Αν θέλουμε κάτι απλό όπως math.pow(x, 2) καλύτερα να το γράψουμε ( ( x ) * ( x ) ) ώστε, λόγω απλότητας, να είμαστε  πιο γρήγοροι αλλά και πιο ακριβείς.
**math.sqrt(x)** **math.sqrt(x)**
 
python.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/01/09 13:55 από chiossif