Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

python 2018/12/04 18:54 python 2020/01/09 13:55 τρέχουσα
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
======Καλωσορίσατε στην Python!====== ======Καλωσορίσατε στην Python!======
-To wiki αυτό έγινε για να προσφέρει υποστήριξη για την Python, μια εναλλακτική και ανοιχτή γλώσσα προγραμματισμού που πραγματικά μπορεί κανείς να μάθει να προγραμματίζει σε αυτήν σε 20 λεπτά! Για πιο σοβαρή ενασχόληση με την γλώσσα είναι καλύτερο κάποιος να διαβάσει το [[http://docs.python.org/tut/ | Python Tutorial - Guido van Rossum]] είτε το [[http://getpython3.com/diveintopython3 | Dive Into Python]] είτε το [[https://python.swaroopch.com/ | A Byte of Python]] είτε πολλά πολλά άλλα ελεύθερα διαθέσιμα εγχειρίδια και στα Ελληνικά: [[http://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-700d1320.pdf|Think Python+To wiki αυτό έγινε για να προσφέρει υποστήριξη για την Python, μια εναλλακτική και ανοιχτή γλώσσα προγραμματισμού που πραγματικά μπορεί κανείς να μάθει να προγραμματίζει σε αυτήν σε 20 λεπτά! Για πιο σοβαρή ενασχόληση με την γλώσσα είναι καλύτερο κάποιος να διαβάσει το [[http://docs.python.org/tut/ | Python Tutorial - Guido van Rossum]] είτε το [[http://getpython3.com/diveintopython3 | Dive Into Python]] είτε το [[https://python.swaroopch.com/ | A Byte of Python]] είτε πολλά πολλά άλλα ελεύθερα διαθέσιμα εγχειρίδια και στα Ελληνικά: [[https://eclass.uop.gr/modules/document/file.php/CST316/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/Python_Intro.pdf|Think Python
Πώς να Σκέφτεσαι σαν Επιστήμονας της Πληροφορικής]] , [[http://aggelid.mysch.gr/pythonbook/|Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python]], [[https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2745/2/ALL-KOY.pdf|Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Αρωγό τη Γλώσσα Python]] και [[http://python.org.gr/phocadownload/Tutorials/tutorial_by_example.pdf|Taspython Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων]] . Πώς να Σκέφτεσαι σαν Επιστήμονας της Πληροφορικής]] , [[http://aggelid.mysch.gr/pythonbook/|Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python]], [[https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2745/2/ALL-KOY.pdf|Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Αρωγό τη Γλώσσα Python]] και [[http://python.org.gr/phocadownload/Tutorials/tutorial_by_example.pdf|Taspython Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων]] .
Γραμμή 160: Γραμμή 160:
**math.hypot(x, y)** **math.hypot(x, y)**
Επιστρέφει την υποτείνουσα των κάθετων πλευρών x και y. (καλό ε;) Επιστρέφει την υποτείνουσα των κάθετων πλευρών x και y. (καλό ε;)
 +
 +
=====Λίστα Εκθετικών και Λογαριθμικών Συναρτήσεων===== =====Λίστα Εκθετικών και Λογαριθμικών Συναρτήσεων=====
Γραμμή 172: Γραμμή 174:
**math.pow(x, y)** **math.pow(x, y)**
-Επιστρέφει το x^y. +Επιστρέφει το x^y. Εδώ να σχολιάσουμε ότι το y, ο εκθέτης, είναι πραγματικός αριθμός και η συνάρτηση αυτή κάνει αυτόν τον υπολογισμό με αναπτύγματα. Αν θέλουμε κάτι απλό όπως math.pow(x, 2) καλύτερα να το γράψουμε ( ( x ) * ( x ) ) ώστε, λόγω απλότητας, να είμαστε  πιο γρήγοροι αλλά και πιο ακριβείς.
**math.sqrt(x)** **math.sqrt(x)**
Γραμμή 206: Γραμμή 208:
**e (math.e)**. **e (math.e)**.
 +
Γραμμή 234: Γραμμή 237:
  aabr=math.pi*aab/200  #metatropi tou aAB apo grad se rad   aabr=math.pi*aab/200  #metatropi tou aAB apo grad se rad
  xb= xa+sab*math.sin(aabr) #ypologismos Xb   xb= xa+sab*math.sin(aabr) #ypologismos Xb
-  yb= ya+sab*math.cos(aabr) #ypologismos Xb+  yb= ya+sab*math.cos(aabr) #ypologismos Υb
  print('To simeio B exei syntetagmenes Xb:', xb, ', Yb:' , yb)  #epistrofi stin o8oni twn timwn Xb, Yb   print('To simeio B exei syntetagmenes Xb:', xb, ', Yb:' , yb)  #epistrofi stin o8oni twn timwn Xb, Yb
Γραμμή 251: Γραμμή 254:
  aabr=math.pi*aab/200  #metatropi tou aAB apo grad se rad   aabr=math.pi*aab/200  #metatropi tou aAB apo grad se rad
  xb= xa+sab*math.sin(aabr) #ypologismos Xb   xb= xa+sab*math.sin(aabr) #ypologismos Xb
-  yb= ya+sab*math.cos(aabr) #ypologismos Xb+  yb= ya+sab*math.cos(aabr) #ypologismos Υb
  print('To simeio B exei syntetagmenes Xb: %.3f, Yb: %.3f' %(xb, yb))  #epistrofi stin o8oni twn timwn Xb, Yb   print('To simeio B exei syntetagmenes Xb: %.3f, Yb: %.3f' %(xb, yb))  #epistrofi stin o8oni twn timwn Xb, Yb
Γραμμή 269: Γραμμή 272:
  aabr=math.pi*aab/200  #metatropi tou aAB apo grad se rad   aabr=math.pi*aab/200  #metatropi tou aAB apo grad se rad
  xb= xa+sab*math.sin(aabr) #ypologismos Xb   xb= xa+sab*math.sin(aabr) #ypologismos Xb
-  yb= ya+sab*math.cos(aabr) #ypologismos Xb+  yb= ya+sab*math.cos(aabr) #ypologismos Υb
  print('To simeio B exei syntetagmenes Xb: %.3f, Yb: %.3f' %(xb, yb))  #epistrofi stin o8oni twn timwn Xb, Yb   print('To simeio B exei syntetagmenes Xb: %.3f, Yb: %.3f' %(xb, yb))  #epistrofi stin o8oni twn timwn Xb, Yb
 
python.1543949680.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2018/12/04 18:54 από Anastasia