Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

python 2018/07/26 15:25 python 2018/12/04 18:54 τρέχουσα
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
======Καλωσορίσατε στην Python!====== ======Καλωσορίσατε στην Python!======
-To wiki αυτό έγινε για να προσφέρει υποστήριξη για την Python, μια εναλλακτική και ανοιχτή γλώσσα προγραμματισμού που πραγματικά μπορεί κανείς να μάθει να προγραμματίζει σε αυτήν σε 20 λεπτά! Για πιο σοβαρή ενασχόληση με την γλώσσα είναι καλύτερο κάποιος να διαβάσει το [[http://docs.python.org/tut/ | Python Tutorial - Guido van Rossum]] είτε το [[https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://program.bruintech.org/wp-content/uploads/2018/01/learn-python3-the-hard-way-jul-4-2017.pdf&ved=2ahUKEwjZiZKA1LrcAhXCZ1AKHcfMD_IQFjAEegQIARAB&usg=AOvVaw2HQ5M4dxgTgBlu75DQ5Ozf|Learn Python 3 the Hard Way]]+To wiki αυτό έγινε για να προσφέρει υποστήριξη για την Python, μια εναλλακτική και ανοιχτή γλώσσα προγραμματισμού που πραγματικά μπορεί κανείς να μάθει να προγραμματίζει σε αυτήν σε 20 λεπτά! Για πιο σοβαρή ενασχόληση με την γλώσσα είναι καλύτερο κάποιος να διαβάσει το [[http://docs.python.org/tut/ | Python Tutorial - Guido van Rossum]] είτε το [[http://getpython3.com/diveintopython3 | Dive Into Python]] είτε το [[https://python.swaroopch.com/ | A Byte of Python]] είτε πολλά πολλά άλλα ελεύθερα διαθέσιμα εγχειρίδια και στα Ελληνικά: [[http://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-700d1320.pdf|Think Python 
 +Πώς να Σκέφτεσαι σαν Επιστήμονας της Πληροφορικής]] , [[http://aggelid.mysch.gr/pythonbook/|Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python]], [[https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2745/2/ALL-KOY.pdf|Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Αρωγό τη Γλώσσα Python]] και [[http://python.org.gr/phocadownload/Tutorials/tutorial_by_example.pdf|Taspython Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων]] .
Αρχικά να πούμε μερικά λόγια για την Python. Αρχικά να πούμε μερικά λόγια για την Python.
Καταρχήν το όνομα δεν προέρχεται από το γνωστό ερπετό της οικογένειας Pythonidae αλλά από κάτι πιο χαρούμενο και προσβάσιμο, τους Άγγλους κωμικούς [[http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Python | Monty Python]]. Καταρχήν το όνομα δεν προέρχεται από το γνωστό ερπετό της οικογένειας Pythonidae αλλά από κάτι πιο χαρούμενο και προσβάσιμο, τους Άγγλους κωμικούς [[http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Python | Monty Python]].
-H Python πρωτοεκδόθηκε από τον Ολλανδό προγραμματιστή Guido van Rossum το 1991 και αναπτύσσεται ως ανοιχτό λογισμικό (free software) και η διαχείρισή της γίνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό [[http://www.python.org/psf/ | Python Software Foundation]]. Ο κώδικας διανέμεται με την άδεια Python   Software Foundation License η οποία είναι συμβατή με την [[http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html | GPL - General Public License]].+H Python πρωτοεκδόθηκε από τον Ολλανδό προγραμματιστή Guido van Rossum το 1991, αναπτύσσεται ως Ελεύθερο Λογισμικό (free software) και η διαχείρισή της γίνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό [[http://www.python.org/psf/ | Python Software Foundation]]. Ο κώδικας διανέμεται με την άδεια Python Software Foundation License η οποία είναι συμβατή με την [[http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html | GPL - General Public License]].
Γραμμή 519: Γραμμή 520:
    >>>a     >>>a
    [10, 9, 8, 8, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1]     [10, 9, 8, 8, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1]
 +
=====Συναρτήσεις===== =====Συναρτήσεις=====
-Η ιδέα των συναρτήσεων είναι ιδιαίτερα απλή και εύχρηστη. Μια συνάρτηση είναι ενα block, το οποίο όποτε και όπου το καλείς κάνει πάντα την ίδια δουλειά. Για παράδειγμα, γράφουμε ένα πρόγραμμα, κτα την διάρκεια του οποίου πρέπει να υπολογίζουμε σταδιακά γωνίες διεύθυνσης, αποστάσεις ή συντεταγμένες η προφανής λύση θα ήταν να γαψουμε μια φορά τον κώδικα και όποτε χρειάζεται να υπολογιστεί κάτι απο αυτά να τον κάνουμε copy/paste και να γίνεται η δουλειά μας. Παρόλα αυτά, με τις συναρτήσεις αρκεί να γράψουμε τον κώδικα μια φορα και όποτε τον χρειαζόμαστε να χρησιμοποιούμε την συνάρτηση:+Η ιδέα των συναρτήσεων είναι ιδιαίτερα απλή και εύχρηστη. Μια συνάρτηση είναι ενα block, το οποίο όποτε και όπου το καλείς κάνει πάντα την ίδια δουλειά. Για παράδειγμα, γράφουμε ένα πρόγραμμα, κατά την διάρκεια του οποίου πρέπει να υπολογίζουμε σταδιακά γωνίες διεύθυνσης, αποστάσεις ή συντεταγμένες η προφανής λύση θα ήταν να γαψουμε μια φορά τον κώδικα και όποτε χρειάζεται να υπολογιστεί κάτι απο αυτά να τον κάνουμε copy/paste και να γίνεται η δουλειά μας. Παρόλα αυτά, με τις συναρτήσεις αρκεί να γράψουμε τον κώδικα μια φορα και όποτε τον χρειαζόμαστε να χρησιμοποιούμε την συνάρτηση:
Γράφω εδω έναν ψευδοκώδικα για να δείτε τι εννοώ Γράφω εδω έναν ψευδοκώδικα για να δείτε τι εννοώ
 
python.1532618743.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2018/07/26 15:25 από :)