Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


geo-processing

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
geo-processing [2010/05/29 08:11]
Sairin_Lote
geo-processing [2021/01/30 14:00] (τρέχουσα)
62.210.151.70 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2010/05/27 14:38)
Γραμμή 90: Γραμμή 90:
     from osgeo import ogr     from osgeo import ogr
     driver=ogr.GetDriverByName('ESRI Shapefile')     driver=ogr.GetDriverByName('ESRI Shapefile')
-    datasource=driver.Open('/home/user/Desktop/test.shp', 0+    datasource=driver.Open('/home/user/Desktop/image1.ers', 0)
-    layer=datasource.GetLayer()+
  
 => Line 1 : καλώ το ogr module => Line 1 : καλώ το ogr module
Γραμμή 99: Γραμμή 98:
 => Line 3 : ανοίγω το αρχείο όπως και στην περίπτωση της GDAL. Η μέθοδος Open() δέχεται εκτός από το path του αρχείου και μια τιμή, η οποία έιναι 0 ή 1. Το 0 χρησιμοποιείται για read-only άνοιγμα, ενώ το 1 σε περίπτωση που θέλουμε να 'πειράξουμε' το αρχείο. => Line 3 : ανοίγω το αρχείο όπως και στην περίπτωση της GDAL. Η μέθοδος Open() δέχεται εκτός από το path του αρχείου και μια τιμή, η οποία έιναι 0 ή 1. Το 0 χρησιμοποιείται για read-only άνοιγμα, ενώ το 1 σε περίπτωση που θέλουμε να 'πειράξουμε' το αρχείο.
  
-=> Line 4 : Η βασική πληροφορία του Shapefile βρίσκεται στο Layer. Συνήθως οι βασικές εργασίες GIS γίνονται στο επίπεδο Layer ή στο επίπεδο Feature. 
  
-=====Περιγραφή του Shapefile===== 
- 
-Ta shapefiles είναι διανυσματικά αρχεία γεωγραφικής πληροφορίας. Ως τέτοια χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το είδος της χωρικής πληροφορίας που απεικονίζουν: σημειακή, γραμμική και επιφανειακή. Σε ένα αστικό περίβαλλον ως σημεία απεικονίζονται σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. μουσεία), στάσεις και σταθμοί δημόσιας συγκοινωνίας κλπ. Ως γραμμές απεικονίζεται κυρίως το οδικό δίκτυο αλλά θα μπορούσε να απεικονίζεται οποιοδήποτε δίκτυο (φυσικού αερίου, τηλεφωνικών γραμμών κ.λπ.) όπως επίσης και αστικά ρέματα. Τέλος ως επιφάνειες απεικονίζονται πάρκα, οικοδομικά τετράγωνα και τέλος τα κτίρια. 
  
geo-processing.1275120694.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)