Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


geo-processing

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
geo-processing [2010/05/24 19:03]
Sairin_Lote
geo-processing [2021/01/30 14:00] (τρέχουσα)
62.210.151.70 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2010/05/27 14:38)
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
 Η βιβλιοθήκη είναι γραμμένη σε C, αλλά έχει μεταφερθεί και σε Python. Η βιβλιοθήκη είναι γραμμένη σε C, αλλά έχει μεταφερθεί και σε Python.
  
-======Εγκατάσταση σε Ubuntu 10.04======+ 
 +=====Εγκατάσταση σε Ubuntu 10.04=====
  
  
Γραμμή 15: Γραμμή 16:
  
  
-=====GDAL module=====+======GDAL module======
  
 Όπως αναφέρθηκε, το module διαχειρίζεται raster αρχεία, δηλαδή με απλά λόγια είναι χρήσιμο για την Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση! Τα είδη των αρχείων που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν όλα τα γνωστά αρχεία εικόνα (TIFF, Erdas, ERmapper κ.λπ.) και πολλά άλλα! Μια πλήρη λίστα με αυτά υπάρχει [[http://www.gdal.org/formats_list.html | εδώ!]] Όπως αναφέρθηκε, το module διαχειρίζεται raster αρχεία, δηλαδή με απλά λόγια είναι χρήσιμο για την Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση! Τα είδη των αρχείων που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν όλα τα γνωστά αρχεία εικόνα (TIFF, Erdas, ERmapper κ.λπ.) και πολλά άλλα! Μια πλήρη λίστα με αυτά υπάρχει [[http://www.gdal.org/formats_list.html | εδώ!]]
Γραμμή 25: Γραμμή 26:
  
  
-====Άνοιγμα αρχείου====+=====Άνοιγμα αρχείου=====
  
 Προχωράμε αμέσως στο άνοιγμα ενός αρχείου. Έστω ότι έχουμε μια εικόνα .ers (ERMapper format) στο '/home/user/Desktop' με ονομα 'image1.ers'. Αυτό γίνεται σε 3 στάδια: Προχωράμε αμέσως στο άνοιγμα ενός αρχείου. Έστω ότι έχουμε μια εικόνα .ers (ERMapper format) στο '/home/user/Desktop' με ονομα 'image1.ers'. Αυτό γίνεται σε 3 στάδια:
Γραμμή 47: Γραμμή 48:
  
  
-====Προσπέλαση Βασικών Δεδομένων====+=====Προσπέλαση Βασικών Δεδομένων=====
  
 Μπορούμε να πάρουμε κάποιες γενικές πληροφορίες για το αρχείο ως εξής: Μπορούμε να πάρουμε κάποιες γενικές πληροφορίες για το αρχείο ως εξής:
Γραμμή 76: Γραμμή 77:
     print 'Strofi kata X kai kata Y:', image.GetGeoTransform()[2],',',image.GetGeoTransform()[4]     print 'Strofi kata X kai kata Y:', image.GetGeoTransform()[2],',',image.GetGeoTransform()[4]
     print 'Diastaseis pixel kata X kai Y:', image.GetGeoTransform()[1],',',math.fabs(image.GetGeoTransform()[5])     print 'Diastaseis pixel kata X kai Y:', image.GetGeoTransform()[1],',',math.fabs(image.GetGeoTransform()[5])
 +
 +======OGR module======
 +
 +To OGR είναι το αντίστοιχο module διαχείρισης vector δεδομένων.
 +
 +
 +
 +=====Άνοιγμα αρχείου=====
 +
 +Το άνοιγμα αρχείων γίνεται σχεδόν όπως στην GDAL. Για παραδείγμα εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ένα αρχείο Shapefile (.shp). Ο λόγος είναι ότι το shapefile είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα αρχεία vector δεδομένων. Έστω λοιπόν ότι έχουμε ένα αρχείο test.shp. Αφήνω προς το παρόν την γεωμετρία του (point, line, polygon) φλου, επειδή θα αναφερθούμε σε εντολές που ισχύουν για όλα τα παραπάνω είδη. Έτσι έχουμε:
 +
 +    from osgeo import ogr
 +    driver=ogr.GetDriverByName('ESRI Shapefile')
 +    datasource=driver.Open('/home/user/Desktop/image1.ers', 0)
 +
 +=> Line 1 : καλώ το ogr module
 +
 +=> Line 2 : στην περίπτωση του ogr πρέπει να καλέσω συγκεκριμένο driver. O driver που καλώ είναι ο 'ESRI Shapefile' (προσοχή στα κεφαλαία/μικρά). Τον καλώ μέσω της μεθόδου GetDriverByName και τον αποθηκεύω στην μεταβλητή driver.
 +
 +=> Line 3 : ανοίγω το αρχείο όπως και στην περίπτωση της GDAL. Η μέθοδος Open() δέχεται εκτός από το path του αρχείου και μια τιμή, η οποία έιναι 0 ή 1. Το 0 χρησιμοποιείται για read-only άνοιγμα, ενώ το 1 σε περίπτωση που θέλουμε να 'πειράξουμε' το αρχείο.
 +
 +
  
geo-processing.1274727801.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)