Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


geo-processing

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
geo-processing [2010/05/27 14:46]
Sairin_Lote
geo-processing [2021/01/30 14:00]
62.210.151.70 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2010/05/27 14:38)
Γραμμή 81: Γραμμή 81:
  
 To OGR είναι το αντίστοιχο module διαχείρισης vector δεδομένων. To OGR είναι το αντίστοιχο module διαχείρισης vector δεδομένων.
- 
- 
  
  
Γραμμή 92: Γραμμή 90:
     from osgeo import ogr     from osgeo import ogr
     driver=ogr.GetDriverByName('ESRI Shapefile')     driver=ogr.GetDriverByName('ESRI Shapefile')
-    datasource=driver.Open('/home/user/Desktop/test.shp', 0+    datasource=driver.Open('/home/user/Desktop/image1.ers', 0)
-    layer=datasource.GetLayer()+
  
 => Line 1 : καλώ το ogr module => Line 1 : καλώ το ogr module
Γραμμή 101: Γραμμή 98:
 => Line 3 : ανοίγω το αρχείο όπως και στην περίπτωση της GDAL. Η μέθοδος Open() δέχεται εκτός από το path του αρχείου και μια τιμή, η οποία έιναι 0 ή 1. Το 0 χρησιμοποιείται για read-only άνοιγμα, ενώ το 1 σε περίπτωση που θέλουμε να 'πειράξουμε' το αρχείο. => Line 3 : ανοίγω το αρχείο όπως και στην περίπτωση της GDAL. Η μέθοδος Open() δέχεται εκτός από το path του αρχείου και μια τιμή, η οποία έιναι 0 ή 1. Το 0 χρησιμοποιείται για read-only άνοιγμα, ενώ το 1 σε περίπτωση που θέλουμε να 'πειράξουμε' το αρχείο.
  
-=> Line 4 : Η βασική πληροφορία του Shapefile βρίσκεται στο Layer. Συνήθως οι βασικές εργασίες GIS γίνονται στο επίπεδο Layer ή στο επίπεδο Feature. 
  
  
geo-processing.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/01/30 14:00 από 62.210.151.70