Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

c_image_processing 2015/11/14 13:19 c_image_processing 2018/11/28 09:32 τρέχουσα
Γραμμή 2: Γραμμή 2:
Στο wiki αυτό θα μάθουμε να διαχειριζόμαστε και γενικότερα επεξεργαζόμαστε πολυκάναλες εικόνες με την [[https://en.wikipedia.org/wiki/C_%28programming_language%29|γλώσσα προγραμματισμού C]]. Θα ξεκινήσουμε από απλές λειτουργίες όπως ανάγνωση εικόνας και αριθμητική δεικτών και θα προχωρήσουμε σε πιο σύνθετα θέματα :-) Στο wiki αυτό θα μάθουμε να διαχειριζόμαστε και γενικότερα επεξεργαζόμαστε πολυκάναλες εικόνες με την [[https://en.wikipedia.org/wiki/C_%28programming_language%29|γλώσσα προγραμματισμού C]]. Θα ξεκινήσουμε από απλές λειτουργίες όπως ανάγνωση εικόνας και αριθμητική δεικτών και θα προχωρήσουμε σε πιο σύνθετα θέματα :-)
 +
Γραμμή 9: Γραμμή 10:
Έτσι, προκειμένου η διαδικασία να γίνει πιο εύκολη, αρκεί να δημιουργηθεί ένα αρχείο που περιέχει μόνο τις τιμές των εικονοστοιχείων και όχι άλλες πληροφορίες που αφορούν το μέγεθος της εικόνας, τον τύπο της κ.τ.λ. Ένα τέτοιο πρότυπο είναι το πρότυπο [[http://users.ntua.gr/chiossif/Free_As_Freedom_Software/BIL_BIP_BSQ.pdf|BIL/BIP/BSQ]] (το οποίο έχουμε μάθει ως .ers) το οποίο μετατρέπει την εικόνα σε δύο αρχεία. Το πρώτο που έχει κατάληξη .ers περιέχει όλες τις πληροφορίες της εικόνας (γραμμές, στήλες, κανάλια, τύπος δεδομένων) και το δεύτερο την εικόνα με τις τιμές της σε όλα τα κανάλια. Έτσι αρκεί, να μετατρέψουμε σε πρώτη φάση την εικόνα μας σε .ers. Η μετατροπή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, αλλά ένας από τους πιο εύκολους είναι μέσω της βιβλιοθήκης gdal. Η [[http://www.gdal.org/|gdal]] είναι μια βιβλιοθήκη ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται για γεωχωρικά δεδομένα και υποστηρίζει όλα τα πρότυπα στα οποία μπορεί να έχει αποθηκευτεί μια εικόνα. Έτσι, προκειμένου η διαδικασία να γίνει πιο εύκολη, αρκεί να δημιουργηθεί ένα αρχείο που περιέχει μόνο τις τιμές των εικονοστοιχείων και όχι άλλες πληροφορίες που αφορούν το μέγεθος της εικόνας, τον τύπο της κ.τ.λ. Ένα τέτοιο πρότυπο είναι το πρότυπο [[http://users.ntua.gr/chiossif/Free_As_Freedom_Software/BIL_BIP_BSQ.pdf|BIL/BIP/BSQ]] (το οποίο έχουμε μάθει ως .ers) το οποίο μετατρέπει την εικόνα σε δύο αρχεία. Το πρώτο που έχει κατάληξη .ers περιέχει όλες τις πληροφορίες της εικόνας (γραμμές, στήλες, κανάλια, τύπος δεδομένων) και το δεύτερο την εικόνα με τις τιμές της σε όλα τα κανάλια. Έτσι αρκεί, να μετατρέψουμε σε πρώτη φάση την εικόνα μας σε .ers. Η μετατροπή μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, αλλά ένας από τους πιο εύκολους είναι μέσω της βιβλιοθήκης gdal. Η [[http://www.gdal.org/|gdal]] είναι μια βιβλιοθήκη ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιείται για γεωχωρικά δεδομένα και υποστηρίζει όλα τα πρότυπα στα οποία μπορεί να έχει αποθηκευτεί μια εικόνα.
-Έχοντας λοιπόν την [[ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/24/Lenna.png|εικόνα]] μας την μεταφορτώνουμε με την εντολή:+Έχοντας λοιπόν την [[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7d/Lenna_%28test_image%29.png |εικόνα]] μας την μεταφορτώνουμε με την εντολή:
wget https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/24/Lenna.png wget https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/24/Lenna.png
και μέσω της gdal την μετατρέπουμε σε ers πρότυπο και μέσω της gdal την μετατρέπουμε σε ers πρότυπο
 
c_image_processing.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2018/11/28 09:32 από chiossif