Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


μετά_το_δίπλωμα_τι

Βλέπετε μια παλαιότερη έκδοση της σελίδας!


Καταγραφή ενεργειών και δεξαμενή ενημερωτικού υλικού για τις ενέργειες μετά την ολοκλήρωση των Σπουδών. Τα παρακάτω ισχύουν στην περίπτωση που προτίθεται κάποιος να απασχοληθεί ως μηχανικός και δεν πήρε το δίπλωμα μόνο για να πληρεί τα προσόντα ώστε να βρει μια καλή νύφη/έναν καλό γαμπρό :P.

Τα πρώτα βήματα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μετά από εξετάσεις. Έχει λίγη χαρτούρα - να δοθεί προσοχή στο έντυπο για το ΤΣΜΕΔΕ (βλ. ειδική προσαύξηση:P). Με την επιτυχή απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, γίνεται και εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ. Για το πρώτο εξάμηνο δεν έρχεται ειδοποιητήριο και χρειάζεται μια επίσκεψη στην Υπηρεσία. Με δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας εκδίδονται βιβλιάριο υγείας και συνταγολόγιο. (Προς τους άρρενες: Στην περίπτωση θητείας στον Ε.Σ. με μια βεβαίωση διακόπτεται η εισφορά του Κλάδου Υγείας - για την επανένταξη πρέπει να προσκομιστεί το λελεδόχαρτο απολυτήριο).

Δυνατότητες απασχόλησης

Δημόσιος Υπάλληλος

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Συνεργάτης (παροχή υπηρεσιών)

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Έναρξη Επαγγέλματος (βλ. και πρώτο οδηγό)

  • Έδρα (ιδιόκτητος χώρος, ενοίκιο ή παραχωρητήριο)
  • Βεβαιώσεις ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ
  • Έντυπο Μ2 - επιλογή Κ.Α.Δ.
  • Μπλοκ ΑΠΥ
  • Βιβλίο Εσόδων - εξόδων

Επιδοτήσεις

μετά_το_δίπλωμα_τι.1606151232.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/23 17:07 από 192.99.37.138