Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


μετά_το_δίπλωμα_τι

Καταγραφή ενεργειών και δεξαμενή ενημερωτικού υλικού για τις ενέργειες μετά την ολοκλήρωση των Σπουδών. Τα παρακάτω ισχύουν στην περίπτωση που προτίθεται κάποιος να απασχοληθεί ως μηχανικός.

Τα πρώτα βήματα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μετά από εξετάσεις. Έχει λίγη χαρτούρα - να δοθεί προσοχή στο έντυπο για το ΤΣΜΕΔΕ (βλ. ειδική προσαύξηση:P). Με την επιτυχή απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, γίνεται και εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ. Για το πρώτο εξάμηνο δεν έρχεται ειδοποιητήριο και χρειάζεται μια επίσκεψη στην Υπηρεσία. Με δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας εκδίδονται βιβλιάριο υγείας και συνταγολόγιο. (Προς τους άρρενες: Στην περίπτωση θητείας στον Ε.Σ. με μια βεβαίωση διακόπτεται η εισφορά του Κλάδου Υγείας - για την επανένταξη πρέπει να προσκομιστεί το λελεδόχαρτο απολυτήριο).

Δυνατότητες απασχόλησης

Δημόσιος Υπάλληλος

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Συνεργάτης (παροχή υπηρεσιών)

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Οδηγός για το ξεκίνημα του Ελεύθερου επαγγελματία από το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ Έναρξη Επαγγέλματος

Επιδοτήσεις

μετά_το_δίπλωμα_τι.1606151128.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/23 17:05 από 192.99.37.138